Command Details

> shutdown /s /f /t 0

Shutdown the computer immediately.