Command Details

> shutdown /r /f /t 0

Restart the computer immediately.