Command Details

> shutdown /s /f /t 0

Shutdown the computer immediately.

Related Commands

  • > shutdown /s /f /t 0Shutdown the computer immediately.
  • > shutdown /r /f /t 0Restart the computer immediately.