Command Details

$ shutdown

Shutdown or restart the computer.