Command Details

$ kubectl delete pod <pod_name>

Delete a pod.